Radi i putuj Amerika

Vodič kroz program Work & Travel

PREDNOSTI PROGRAMA WORK AND TRAVEL

1. Usavršićete engleski jezik.
2. Proverićete svoje sposobnosti na radnim obavezama u novoj sredini.
3. Imaćete mogućnost dobre zarade.
4. Upoznaćete nove multinacionalne kulture.
5. Putovaćete i upoznaćete se sa znamenitostima Amerike.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Osnovne uslove ispunjavate ako ste:

  • Student državnog ili privatnog fakulteta,
  • Starosti između 18 i 30 godina,
  • U satusu redovnog studenta (student prvi put upisan u tekuću godinu studija),
  • Govorite engleski jezik dovoljno za sporazumevanje.

Napomena:
Ako ste napravili pauzu u studiranju, morate biti upisani na fakultet u godini u kojoj se prijavljujete na program i da imate položene ispite u toj godini.

PRIJAVA NA PROGRAM

Da biste se prijavili na program WORK & TRAVEL potrebno je da uradite sledeće:

  • Popunite obrazac prijave
  • Otvorite lični devizini račun (možete dobiti preporuku banke sa najpovoljnijim uslovima u zavisnosti od toga da li podižete Work and travel kredit ili ne)
  • Uplatiti na naš račun: 265-1740310000924-91 Raiffeisen bank, iznos od 12.500 din. i doneti kopiju priznanice u SNAP kancelariju ili poslati na mail: office@snap.rs
  • Primer uplatnice

CENE PROGRAMA

Nudimo Vam dve opcije Work & Travel programa:
1. Full PREMIUM Service obezbeđuje: Pronalaženje posla, informacije o smeštaju i ishrani, zdravstveno osiguranje, DS-2019 za J-1 vizu, učestvovanje na orijentacionom programu koji organizuje SNAP agencija, 24 časa IENA telefonsku (besplatnu) liniju ukoliko je potrebna podrška studentu u svakom trenutku na celoj teritoriji SAD-a.

Cena programa: 1.390 USD *SEVIS i OSIGURANJE (4 meseca) URAČUNATO U CENU* 90 USD - Obrada dokumenata, povratna avionska karta - koja ne ulazi u cenu programa, transfer novca (naplaćuje banka).

Napomena: Postoji mogućnost plaćanja u 3 rate.
I - Rata se uplaćuje pri prijavi na Work & Travel program (90 USD)
II - Rata se uplaćuje nakon potpisivanja ugovora sa SNAP agencijom (390 USD)
III - Rata se uplaćuje po dobijanju radne dozvole DS-2019 (1.000 USD)

2. SELF Service obezbeđuje: Zdravstveno osiguranje, DS-2019 za J-1 vizu, učestvovanje na orijentacionom program koji organizuje SNAP agencija, 24 časa IENA telefonsku (besplatnu) liniju ukoliko je potrebna podrška studentu u svakom trenutku na celoj teritoriji SAD-a.
Cena programa: 1.090 USD *SEVIS i OSIGURANJE (4 meseca) URAČUNATO U CENU* 90 USD - Obrada dokumenata, povratna avionska karta - koja ne ulazi u cenu programa, transfer novca (naplaćuje banka).

Napomena: Postoji mogućnost plaćanja u 3 rate.
I - Rata se uplaćuje pri prijavi na Work & Travel program (90 USD)
II - Rata se uplaćuje nakon potpisivanja ugovora sa SNAP agencijom (390 USD)
III - Rata se uplaćuje po dobijanju radne dozvole DS-2019 (700 USD)

POSAO

Agencija SNAP Vam obezbeđuje posao

Možemo Vam ponuditi veliki je broj različitih poslova, ako što su: spasioci na bazenima, konobari u prestižnim restoranima, baštovani, prodavci, poslovi u hotelima, zabavnim parkovima, na golf terenima itd.
Nakon prijave na program WORK & TRAVEL dobićete na e-mail ažuriranu listu poslova iz koje birate posao koji Vam najviše odgovara. Na osnovu podataka iz liste poslova: opis posla, radno vreme, plata, smeštaj (ako poslodavac obezbeđuje), satnica, mogućnost prekovremenog rada itd., birate listu od tri posla po prioritetu, koji Vam najviše odgovaraju i zajedno sa svojim CV-em pošaljete agenciji SNAP. Agencija SNAP zatim šalje Vašu aplikaciju poslodavcu, odnosno poslodavcima. Obavestićemo Vas putem e-maila ili telefona da li je i koji od tri navedena poslodavca prihvatio Vašu aplikaciju.

Imate pravo i na dodatni, odnosno drugi posao, koji će Vam omogućiti veću zaradu uz uslov da prvi posao nije ugoržen. Dodatni posao sami pronalazite.

Potpisivanjem radne ponude (Job Offer) zvanično prihvatate radnu ponudu, kao i sva prava i obaveze koje su navedene u ponudi.

Primarni posao koji ste prihvatili potpisivanjem radne ponude ima prioritet u odnosu na ostale dopunske poslove Kao takav ne sme biti ugrožen niti napušten bez saglasnosti IENA/SNAP-a.

Sami obezbeđujete posao u Americi

Relativno je lako da nađete posao u Americi, ali naravno uz malo truda, vremena i sreće. Internet najbolji način da pretražite ponude kompanija koje imaju potrebu za sezonskim zapošljavanjem. Kada na internetu pronađete firmu/kompaniju za posao za koji ste zainteresovani, potrebno je da budućem poslodavcu pošaljete e-mail u kome se predstavljate i prijavljujete za ponuđene poslove. Poruka treba da bude koncizna, kratka i u potpunosti jasna. Poželjno je da pošaljete uz CV i Cover Letter (Propratno pismo). Primer CV-ja ćete dobiti od ličnog koordinatora, a ukoliko se ne snađete, možete se obratiti nama za pomoć.

Kompanija/poslodavac će Vam odgovoriti na lični e-mail sa objašnjnjem da li Vam je posao ponuđen ili ne. U slučaju da Vam poslodavac pozitivno odgovori i ponudi posao, potrebno je da Vam pošalje popunjenu i potpisanu radnu ponudu "Employer Job Form", koji možete tražiti ličnom koordinatoru.

Radna ponuda treba da sadrži sledeće:
1. Naziv firme, adresu, ime i broj telefona poslodavca
2. Vrsta posla koji ćete obavljati
3. Broj radnih sati u toku nedelje
4. Visinu zarade po satu
5. Uslove smeštaja
6. Dužinu trajanja radne obaveze (maksimum 4 mjeseca)
Radnu ponudu (Employer Job Form) treba da nam pošaljete na e-mail office@snap.rs odmah po prispeću iste. Nakon prijema radne ponude od Vašeg budućeg poslodavca agencija SNAP kontaktira poslodavca kako bi se utvrdila verodostojnost ponude i podataka koji su u njoj navedeni. U dogovoru sa ličnim koordinatorom obavestićete poslodavca da će biti kontaktiran od strane agencije SNAP.

ZARADA

Prema Američkim zakonima najniža zagarantovana zarada je $7.25 po satu. Zarade u poslovima koje Agencija SNAP ima u ponudi kreću se u proseku od 8 do 13 USD na sat. Cena po radnom satu može biti i niža od zagarantovanog minimuma ukoliko radno mesto uključuje dobijanje bakšiša (tips). Minimalna nedeljna satnica kreće se od 35-40 sati, ali u zavisnosti od poslodavca možete raditi i prekovremeno tj. više sati nedeljno. Prekovremeni rad se obično plaća 50% više po satu, što opet zavisi od poslodavca. Plate poslodavac isplaćuje svake ili svake druge nedelje.

SMEŠTAJ

Vaš smeštaj obezbeđuje poslodavac ( u poslovnoj ponudi dat je opis o uslovima smeštaja), a možete i sami naći smeštaj uz savetovanje agencije SNAP. Na sledećim web adresama možete pretraživati i pronaći smeštaj u USA, u gradu u kome ćete živeti raditi. www.rentalguideapartments.com www.forrent.com www.craigslist.com

AVIONSKA KARTA

Termini polaska su od 21. maja do 25. juna ili ranije za studente koji su već bili na programu, a u zavisnosti od Job Offera-a. Agencija SNAP će Vam dati informacije o najpovoljnijim cenama i detalje kupovine avio karte.
Napomena: Za detaljnije informacije oko cene povratne karte možete nas kontaktirati. Studenti su sami u obavezi da obazbede i rezervišu prevoz od NYC do grada u kome rade. Pomoć možete potražiti od poslodavca, direktno od IENA kada stignete u NYC ili od SNAP agencije.

ORIJENTACIJA

Orijentacija će biti u Beogradu i ona je obavezna za sve učesnike programa. Na orijentaciji ćete se detaljnije upoznati sa programom Work and Travel i tom prilikom ćete dobiti sve neophodne informacije.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zdravstveno osiguranje je specijalno kreirano da pokrije Vaše potrebe. Obezbeđuje medicinsko i putno osiguranje. Bićete osigurani od dana ulaska u USA na sumu od 500.000 USD u trajanju do 4 meseca. Za peti mesec morate samo da dokupite osiguranje. Svi učesnici IENA/SNAP programa moraju imati osiguranje propisano zakonom kako bi zaštitili sebe dok su prisutni na teritoriji SAD-a. Na orijentaciji bićete upoznati o polisi, dobićete detaljne informacije kako se koristi i koje zdravstvene usluge osiguranje pokriva. Cena osiguranja (4 meseca) ulazi u cenu programa.

POTREBNA DOKUMENTA

I Dokumenti koje nam dostavljate na samom početku programa:
1. CV – Dobićete mail od našeg agenta sa dokumentom za popunjavanje CV-a. Primer kako treba napisati CV
2. 2 fotografije 5x5cm na beloj pozadini (naglasite fotografu da su Vam potrebne slike za američku vizu)
3. Uverenje na našem i engleskom jeziku sa fakulteta (Zatražite u sekretarijatu svog fakulteta ili studentskoj službi, da Vam izdaju ova uverenja o Vašem redovnom studiranju).
4. Fotokopija prve strane pasoša – Obavezno proverite da li je pasoš važeći! Pasoš mora da važi 6 meseci duže od planiranog povratka iz Amerike. Kopija mora da bude čitka tako da se svi podaci mogu lako prepoznati.
5. Potvrda iz MUPA da niste krivično osuđivani.

Napomena: Ova dokumenta se moraju dostavi odmah po prijavi. Rok za dostavu je 10 dana
nakon izvršene prijave na program.

II Dokumenti koje je neophodno dostaviti najmanje 10 dana pred viziranje ( bilo bi poželjno što ranije to učiniti ):
1. Lista položenih ispita – Ovo takođe nabavljate na svom fakultetu.
2. Pasoš – Naravno VAŽEĆI!
3. Indeks – Potrudite se da sve ocene koje ste do tog trenutka dobili budu upisane u indeks!
4. Dodatna dokumentacija - Verovatno ste mislili da je dokumentacija za odlazak u SAD mnogo komplikovana. Ovo je spisak obavezne dokumentacije i za pribavljanje iste Vam je potreban jedan dan. Pored osnovne, imate mogućnost da dostavite i dodatnu dokumentaciju kojom biste poboljšali Vaš status (sertifikat, pismo preporuke od profesora, rad na nekom projektu na fakultetu…) OVA DOKUMENTACIJA NIJE OBAVEZNA!

VIZA

Studentska radna viza (J-1) je viza koja se studentima - učesnicima na programu Work and Travel izdaje u trajanju od 4+1 mjesec. Zahtev za dobijanje vize se podnosi u američkoj ambasadi (američkom konzulatu) u zemlji u kojoj živite tj. čiji ste državljani. Produženje J-1 vize, kao i promena vize za vreme trajanja programa Work and Travel NIJE MOGUĆA. Odlazak u ambasadu je predviđen početkom godine. Unapred ćete biti informisani i pripremljeni za odlazak u ambasadu Amerike. Za odlazak u ambasadu morate priložiti sledeće:

Pasoš, koji važi najmanje šest meseci od datuma isteka vize.

Detaljno popunjen formular DS-160 koga možete preuzeti sa našeg sajta ili, sa sajta američke ambasade u Beogradu (popunjavate ih na engleskom jeziku)

Potvrdu o uplati takse za obradu vize od 160 USD, koja je nepovratna. Ova suma treba da bude plaćena u evrima na račun ambasade. (Uplatnice predati agenciji )

Fotografiju za neuseljeničku vizu ( 5x5, sa belom pozadinom, u elekrtonskom .jpg formatu)

Sve dodatne informacije i obrasce(formulare) možete naći na našem sajtu, kao i na sajtu američke ambasade u Beogradu.

NE DOBIJANJE VIZE

Ukoliko Vam Američki konzulat ne odobri J-1 Vizu, vraća Vam se uplaćeni novac umanjen za 415 USD i 90 USD.

ODUSTAJANJE

Ukoliko dobijete poslovnu ponudu za rad u SAD a odustanete od Programa ili ne prihvatite ponuđenu ponudu, zadržava se na ime troškova IENA iznos od 615 USD i 90 USD.

SEVIS

SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) je sistem za evidenciju i praćenje učesnika na programu Work and Travel od strane US Bureau of Immigration and Custom Enforcement, za vreme boravka u SAD. Prijava za SEVIS je obavezna i za studente koji su u našem programu agencija SNAP odrađuje prijavu.

REFUNDACIJA NOVCA

Scroll