SNAP agencija vesti

Potpisan ugovor sa Fakultetom za sport

Dana 20.12.2017. potpisali smo ugovor o saradnji sa Fakultetom za sport (FKZ) iz Beograda. Ugovor se odnosi na saradnju u oblastima od interesa mladih po pitanju unapređenja njihovog položaja u društvu i ostvarivanja profesionalnih ambicija.

U ime FKZ ugovor je potpisala Prof dr Ivanka Gajić, dekan fakulteta, a u ime SNAP Int. doo, Zoran Milosavljević, generalni direktor.


Scroll